ВНИМАНИЕ!!! Следната информация е за образователни цели и не представя мнението на никой мой работодател. Ако смятате да я ползвате за нелегални действия, моля напуснете този сайт!!!

Нужни инструменти:

LG VX8550 от тук
BitPim от тук
0xED от тук
MacBook от тук
*nix сървър със Squid (по желание)

Отключване на WAP

За да си отключите WAP-а ви трябва да редактирате едно файлче и прокси сървър. Сървъра може да е ваш, а може и да е някой анонимен от интернет. Няма голямо значение.
Нужни стъпки:

Конфигурирайте телефона за връзка с вашия лаптоп през Bluetooth:

 • Отворете Bluetooth Setup Assistant ( От менюто за Bluetooth, изберете Set up Bluetooth Device)
 • Натиснете Continue, изберете Mobile Phone без да натискате Continue
 • На вашия телефон отидете на Menu-> Settings & Tools -> Bluetooth Menu и изберете Options с десния бутон. От там изберете Discovery Mode и кажете Yes на въпроса Turn Bluetooth power on, ако ви пита и сменете режима на On.
 • Сега натиснете Continue на вашият Bluetooth Setup Assistant. Изчакайте няколко секунди да се покаже телефона.
 • Когато телефонът е намерен ще изпише LG VX8550. Изберете го и натиснете Continue
 • Погледнете телефонът си отново. Ще ви попита следното “Pairing request from < името_на_вашия_компютър> Compter. Accept?” Изберете Yes.
 • Натиснете отново Continue в Bluetooth Setup Assistant и ще ви бъде показан номер за ауторизация.
 • В същия момент вашия телефон ще ви попита за номер за ауторизация. Въведете го и натиснете ОК. Ако всичко е минало добре до тук телефонът ще изпише “Paired successfully”. Изчакайте няколко секунди и изберете “Always Connect” на въпроса Before connecting.
 • Погледнете отново към Bluetooth Setup Assistant. Изберете опциите “Use with Address Book”, “Access the Internet with your phone’s data connection” и “Dial a specific number for your Internet Service Provider”. Continue.
 • Попълнете полетата на екрана както следва:
  • Username: вашият телефонен номер + @vzw3g.com. Ако вашият номер е 212-221-1221, то Username ще бъде 2122211221@vzw3g.com.
  • Password: vzw
  • Phone Number: #777
  • Modem Script: Verizon Support (PC 5220)
  • Изберете само Show Bluetooth status in the menu bar и Show Modem status in the menu bar
 • Изберете Continue и после Quit

Отключване чрез BitPim:

 • Стартирайте последната версия на BitPim.
 • Отидете в BitPim->Preferences.
 • За Phone Type изберете LG VX8550
 • За Com port въведете /dev/cu.LGVX8550-BTDIAG-1 и натиснете OK
 • От менюто View изберете View Filesystem
 • Изберете File System в левия панел и отидете до директория OWS
 • С десния бутон кликнете на paramtable1.fil и изберете Save. Запазете файла на вашия компютър. Повторете стъпката, запазвайки файла на второ място за backup
 • Стартирайте 0xED и отворете един от двата paramtable1.fil
 • В самото начало на файла, горе-ляво, трябва да виждате: 30 1E 00 01 . Променете третата двойка на 20, за да получите 30 1E 20 01.
 • Запазете и затворете файла.
 • В BitPim отново натиснете с десния бутон върху файла paramtable1.fil и изберете “Overwrite”
 • Посочете файла, който току що редактирахте и натиснете Open
 • Когато лампичката в долния ляв ъгъл стане зелена, натиснете с десния бутон под файловете и изберете Reboot Phone.
 • След като телефонът отново работи наберете:##77647268550 което идва от ##program8550 за по-лесно запомняне и натиснете Send. Паролата е 000000.
 • От менюто изберете Wap Settings->Proxy Address Setting
 • Сега трябва да въведете или някое ваше прокси или някое свободно прокси. Можете да потърсите в Google за такива
 • Сменете и порта на проксито в менюто Wap Settings->Proxy Port Setting
 • Можете да смените и Username и Password ако проксито ви го изисква
 • Препоръчвам ви да си смените и Home Page на http://www.humpa.com/homepage

На този етап можете да си настроите shortcut News & Info и той би трябвало да ви води на http://www.humpa.com/homepage

Настройка на телефона за модем

Ако не сте направили по-горните стъпки, направете стъпките “Конфигурирайте телефона за връзка с вашия лаптоп през Bluetooth”. След това трябва само да направите следното:

Забраняване на методи за аутентикация:

 • Отворете Termina.app
 • напишете: sudo pico /etc/ppp/options натиснете Enter и въведете вашата парола
 • сложете следните 3 реда :
  refuse-chap
  refuse-mschap
  refuse-mschap-v2
 • Натиснете ctrl+o и Enter, после ctrl+x и затворете Terminal.app

Сега влезте в програмното меню като наберете:##77647268550 което идва от ##program8550 за по-лесно запомняне и натиснете Send. Паролата е 000000. От менюто Network Select->Mode Preference изберете 1X Only. Натиснете ОК и сте готови да ползвате вашият телефон като модем където имате сигнал на цената на нормален разговор. За да се вържете към интернет от малката телефонна слушалка на вашето меню изберете Connect и ако всичко е наред, трябва да се вържете.

Отключване на EVDO мрежата

Ако не ползвате EVDO и вашият WAP и вашият интернет през телефона ще бъде ограничен до около 17KB/s. За да отключите истинската сила на 3G мрежите следвайте следващите стъпки след като сте направили стъпките от секция “Конфигурирайте телефона за връзка с вашия лаптоп през Bluetooth”:

 • Стартирайте последната версия на BitPim.
 • Отидете в BitPim->Preferences.
 • За Phone Type изберете LG VX8550
 • За Com port въведете /dev/cu.LGVX8550-BTDIAG-1 и натиснете OK
 • От менюто View изберете View Filesystem
 • Изберете File System в левия панел и отидете до директория /nvm/nvm
 • С десния бутон кликнете на nvm_data и изберете Save. Запазете файла на вашия компютър. Повторете стъпката, запазвайки файла на второ място за backup
 • Стартирайте 0xED и отворете един от двата nvm_data
 • В края на файла, в дясно ще видите XXXXXXXXXX@dun.vzw3g.com на две места, където XXXXXXXXXX е вашият телефонен номер. Сега трябва да промените частта dun.vzw3g.com на vzw3g.com. Много е важно да не изтривате нищо, а само да пренаписвате отгоре и да допълните с 00. Ако маркирате текста dun.vzw3g.com ще видите, че в лявото поле ще се маркират цифрите: 64756E2E767A7733672E636F6D. За да не промените размера на файла, заместете тези цифри с тези:767A7733672E636F6D00000000. Трябва да видите в дясно как едното dun.vzw3g.com е станало на vzw3g.com. Повторете със второто dun.vzw3g.com
 • Запазете и затворете файла.
 • В BitPim отново натиснете с десния бутон върху файла nvm_data и изберете “Overwrite”
 • Посочете файла, който току що редактирахте и натиснете Open
 • Когато лампичката в долния ляв ъгъл стане зелена, натиснете с десния бутон под файловете и изберете Reboot Phone.
 • След като телефонът отново работи наберете:##77647268550 което идва от ##program8550 за по-лесно запомняне и натиснете Send. Паролата е 000000.
 • От менюто изберете Network Select -> Mode Preference
 • Там изберете Digital Only Hybrid и натиснете OK

Ако видите ЕV и отдолу 1x в полето за сила на сигнала на вашия телефон, знащи във вашата област има EVDO. Сега, когато се вържете към интернет, било то като модем за лаптоп или WAP ще можете да ползвате скорости до 70KB/s.

При всички положения, внимавайте с трафика. И вида и обема.

Скоро ще има още…

Ресурс: http://howardforums.com/forumdisplay.php?f=295